ENGLISH

DEUTSCH


Markmið Hagþenkis er að gæta hagsmuna og réttar
félagsmanna og bæta skilyrði til samningar og útgáfu fræðirita
og kennslugagna og annars sem félagsmenn vinna að.

 

FÉLAGSAÐILD
» Viðurkenning Hagþenkis

Viðurkenning Hagþenkis


Viðurkenning Hagþenkis hefur verið veitt árlega síðan 1987. Samkvæmt skipulagsskrá um viðurkenninguna, sem samþykkt var á aðalfundi félagsins 1993, skal veita hana fyrir samningu fræðirita, kennslugagna, aðra miðlun fræðilegs efnis eða rannsóknir.

Heimilt er að veita viðurkenningu fyrir eitt afmarkað verk frá því ári, sem viðurkenningin er miðuð við, eða eldra verk. Einnig er heimilt að veita viðurkenningu fyrir mikilsvert framlag á lengra tímabili. Við veitinguna skal í senn tekið tillit til frumleika og fræðilegs eða menningarlegs gildis verkanna. 

Frá árinu 2006 hefur viðurkenningarráð tilnefnt 10 höfunda til viðurkenningar Hagþenkis í janúar eða febrúar ár hvert. Um það bil mánuði síðar er tilkynnt hver af þeim hlýtur viðurkenningu Hagþenkis.
Viðurkenningin felst í viðurkenningarskjali og fjárhæð samkvæmt ákvörðun félagsfundar hverju sinni.  Upphæðin nemur nú einni milljón króna og er viðurkenningarhátíðin allajafna haldin í mars í Þjóðarbókhlöðunni.

Sérstakt viðurkenningarráð annast veitingu viðurkenningarinnar. Í því eiga sæti fimm fulltrúar skipaðir af stjórn félagsins til tveggja ára í senn. Skulu að minnsta kosti tveir koma úr röðum virkra félagsmanna. Gæta skal að því, að fulltrúar komi af sem ólíkustum fræðasviðum og séu sérfræðingar hver á sínu sviði. Framkvæmdastýra Hagþenkis er verkefnastýra viðurkenningarráðs.

Frá 1994 hefur verið skráð á viðurkenningarskjal greinargerð í fáeinum setningum og er þær að finna á heimasíðunni. 


Skipulagsskrá fyrir viðurkenningu Hagþenkis


1.
Viðurkenningin heitir: Viðurkenning Hagþenkis árið ….
Hlutverk hennar er að vekja athygli á mikilvægu höfundarverki og fræðilegu framlagi.

2.
Viðurkenninguna skal veita fyrir samningu fræðirita, kennslugagna eða aðra miðlun fræðilegs efnis. Heimilt er að veita viðurkenningu fyrir eitt afmarkað verk á íslensku frá því ári sem miðað er við eða eldra verk. Einnig er heimilt að veita viðurkenningu fyrir mikilsvert framlag á lengra tímabili. Við veitingu viðurkenningar skal í senn tekið tillit til frumleika og fræðilegs eða menningarlegs gildis verkanna.

3.
Viðurkenningin felst í viðurkenningarskjali og fjárhæð samkvæmt ákvörðun félagsins hverju sinni. Aðeins ein viðurkenning skal veitt ár hvert.

4.
Sérstakt viðurkenningarráð velur viðurkenningarhafann. Í ráðinu eiga sæti fimm fulltrúar skipaðir af stjórn félagsins til tveggja ára í senn. Skulu a.m.k. tveir koma úr röðum virkra félagsmanna. Gæta skal að því að fulltrúar komi af sem ólíkustum fræðasviðum og séu viðurkenndir sérfræðingar hver á sínu sviði. Viðurkenningarráð kýs sér formann til eins árs í senn. Viðurkenningarráði er heimilt að leita umsagnar sérfræðinga á viðkomandi sviði áður en endanleg ákvörðun er tekin. Framkvæmdastjóri félagsins er verkefnastjóri viðurkenningarráðs og kallar það saman til funda og er sá fyrsti haldinn í október ár hvert.

5.
Öllum félögum Hagþenkis er frjálst að koma með ábendingar um viðurkenningar-verð verk. Skulu þær hafa borist stjórn félagsins fyrir 1. desember ár hvert.

6.
Viðurkenningarráð tilnefnir allajafna 10 höfunda og bækur í forvali áður en viðurkenningin sjálf er veitt og skal þessi listi kynntur í fjölmiðlum eftir því sem tök er á.

7.
Að öðru jöfnu ber viðurkenningarráði að taka tillit til aðstæðna þeirra sem til greina koma.

8.
Stjórn Hagþenkis og framkvæmdastjóri standa fyrir athöfn, þar sem viðurkenningin er afhent. Fulltrúi viðurkenningarráðs gerir grein fyrir rökstuðningi viðurkenningarráðsins fyrir veitingu hennar.

Með þessum reglum fellur úr gildi fyrri skipulagsskrá samþykkt á aðalfundi Hagþenkis árið 1993

 Reykjavík, 30. mars 2011.


Þórunnartúni 2, annarri hæð.  —  Skrifstofa nr. 7  —  105 Reykjavík  —  Sími: 551 95 99  —  hagthenkir[hja]hagthenkir.is
Umsjón