ferða- og menntastyrkir

ferða- og mennta styrkir

Ferða- og menntastyrkir Hagþenkis

Hagþenkir hefur veitt félagsmönnum ferða og menntastyrki síðan 1986 og er auglýst eftir umsóknum á vorin í kjölfar aðalfundar og á haustin. Stjórn Hagþenkis úthlutar eftir samþykktum úthlutunarreglum. Sótt er um á þar til gerðu rafrænu eyðublaði. Rétt til að sækja um styrkina hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár og eru skuldlausir við félagið. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem nýtist honum sem höfundi. Við mat á umsóknum skal hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuði.

Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði.

Úthlutunarreglur

1. Rétt til að sækja um ferða- og menntunarstyrki hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár enda hafi þeir gefið félaginu umboð til að annast sameiginlega samninga fyrir sína hönd og séu skuldlausir við það.

2. Styrkir eru veittir eftir að farið er í viðkomandi ferð.

3. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem nýtist honum sem höfundi.

4. Umsækjandi skal greina frá eftirfarandi:
a. Fræðilegu gildi verkefnisins.
b. Hvert farið var og tilgangi farar.
c. Fargjaldi og heildarkostnaði við ferðina.
d. Hvort umsækjandi hafi notið einhverrar fyrirgreiðslu eða annarra styrkja eða hafi sótt um þá.
e. Hvernig höfundur telur að ferðin, eða annað sem sótt er um styrk til, gagnist sér í starfi.

5. Við mat á umsóknum skal stjórn Hagþenkis hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuðina. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem:
a. hafa ekki áður fengið ferða- eða menntunarstyrk frá Hagþenki.
b. hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði en sjóð Hagþenkis.

6. Þegar veittir eru styrkir til utanlandsferða eða annars skal styrkupphæð að jafnaði nema lægsta fargjaldi á staðinn og nema að hámarki 100 þúsund krónum. Þegar veittir eru styrkir til ferða innanlands skal taka mið af greinargerð umsækjanda um kostnað.

7. Með umsókn skulu fylgja afrit af farseðlum og eftir atvikum kvittanir fyrir öðrum kostnaði.

8. Stjórn Hagþenkis auglýsir eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki tvisvar á ári, á vorin og á haustin og skal sótt um á þar til gerðum rafrænum eyðublöðum á heimasíðu Hagþenkis.

9. Stjórnin metur umsóknir og ákvarðar úthlutun. Niðurstaða hennar er birt á heimasíðu Hagþenkis.