Náttúruverndarsjóður Pálma Jónssonar

 

 
Yfirskrift sjóðsins er Virðing – Vægi – Verðmæti. Markmiðið með sjóðnum er að auka almenna þekkingu á íslenskri náttúru svo að umgengni okkar og nýting á verðmætum hennar geti í ríkari mæli einkennst af virðingu og skynsemi. Samhliða er leitast við að bæta tengsl Íslendinga við náttúru landsins og efla með því gott hugarfar, mannlíf og atvinnustarfsemi í sátt við umhverfið.Markmiði þessu verði náð með því að styrkja verkefni sem fást við sköpun og miðlun þekkingar um náttúruna í víðum skilningi. Farvegurinn getur verið í gegnum listir, hvers kyns fræði og vísindi. Einu sinni á ári verður veitt úr sjóðnum allt að 25 milljónum króna. Skilafrestur umsókna árið 2009 að þessu sinni er 15. apríl. Allar nánari upplýsingar má fá á vefsíðu sjóðsins: www.natturuverndarsjodur.is
Stjórn sjóðsins skipa Lilja Pálmadóttir formaður, Guðmundur Oddur Magnússon prófessor við Listaháskóla Íslands og Skúli Skúlason rektor Háskólans á Hólum.