Fræðslufundur um skatta, verður haldinn miðvikudaginn 12. febrúar kl. 16-18

Framtal til skatts 2020. Almennur fræðslufundur um framtal tekna til skatts og hvaða gjöld megi draga frá þeim við álagningu 2020. Umfjöllunin tekur um tvær klukkustundir eftir þörfum gesta og mun Ásmundur G. Vilhjálmsson lögmaður stýra henni. Nánari upplýsingar um hann má finna á heimasíðunni www.skattvis.is
 
Fundurinn verður haldinn í Þórunnartúni 2, 4. hæð í Bókasafni Dagsbrúnar. 
Hagþenkir og ReykjavíkurAkademínan standa að fundinum.

Þann 1. janúar 2020 tóku gildi ný ákvæði um skattlagningu af höfundaréttarvörðu efni. Breytingin felst helst í því að tekjur vegna síðari afnota verða nú skattlagðar sem fjármagnstekjur þ.e. 22% skattur í stað 36,94% (tekjuskattur+útsvar).
Greiðslur sem teljast til fjármagnstekna eru greiðslur sem greiddar eru til höfunda og/eða annarra einstaklinga sem rétthafa vegna síðari afnota á höfundarverki og falla undir 3. gr. skulu ávallt teljast til fjármagnstekna einstaklings án nokkurs frádráttar. 

Eftirfarandi greiðslur vegna ritstarfa:

 

        1. Frá samtökum rétthafa.
        2. Síðari afnot höfundarverks vegna upplesturs eða annars konar nýtingar á áður birtu ritverki höfundar í útvarpi eða öðrum miðli eftir frumsköpun þess.
        3. Bætur sem falla undir höfundalög vegna síðari afnota, s.s. vegna nýtingar í formi lög­legrar ljósritunar, eintakagerðar til einkanota, Hljóðbókasafns og endurbirtingar náms­efnis.
        4. Tekjur frá samtökum rétthafa sem stafa af grannréttindum samkvæmt höfunda­lögum.
        5. Útleiga bókar í gegnum áskriftar- og/eða streymisveitur.
        6. Afnot bóka á bókasöfnum sem rekin eru á kostnað ríkissjóðs eða sveitarfélaga, sbr. lög nr. 91/2007 um bókmenntir.
        7. Aðrar tekjur rétthafa vegna síðari afnota eftir frumsköpun höfundarverks.

Greiðslur til rétthafa vegna aðlögunar höfundarverks með yfirfærslu frumverks í nýjan búning vegna síðari afnota þess skulu einnig teljast til fjármagnstekna án nokkurs frádráttar. Hér undir falla tekjur af síðari afnotum á frumsköpun höfundar hvort sem frumhöfundur gerir það sjálfur eða aðrir menn með hans leyfi eftir því sem lög krefjast. Sem dæmi um greiðslur sem falla hér undir eru greiðslur af ýmsum réttindum, s.s. vegna kvikmynda, sjónvarpsmynda, leikgerðar, tónsmíða og þýðinga vegna nýtingar frumverks.