Aðalfundur Hagþenkis verður haldinn 28.04  kl. 17 í sal Bókasafns Dagsbrúnar

Þórunnartúni 2 / Skúlatúni 2, 4 hæð. / 105. Reykjavík

Dagskrá verður sem hér segir:

  1. Skýrsla stjórnar og reikningar.
  2. Kjör stjórnar fulltrúaráðs og endurskoðenda.
  3. Ákvörðun félagsgjalds fyrir næsta reikningsár.
  4. Umsýsla réttindagreiðslna og þar undir ef við á:

 a)  Almenna stefnu um úthlutun réttindagreiðslna til rétthafa.

b)  Almenna stefnu um notkun óráðstafanlegra fjárhæða.

c) Almenna fjárfestingarstefnu með tilliti til réttindatekna og arðs af fjárfestingu þeirra.

d)  Almenna stefnu um frádrátt frá réttindatekjum og arðs af fjárfestingu.

e) Notkun óráðstafanlegra fjárhæða.

f) Áhættustýringarstefnu.

g) Samþykki fyrir hvers konar kaupum, sölu eða tryggingarrétti fastafjármuna.

h) Samþykki um samruna og bandalög, stofnun dótturfélaga og kaup á öðrum einingum eða hlutum eða réttindum í öðrum einingum.

i) Samþykki fyrir lántöku, lánveitingum eða útgáfu lánatrygginga,.

k) Tilnefningu og uppsögn endurskoðenda.

l) Samþykki árlegrar gagnsæisskýrslu, sbr. 23. gr. l. nr. 88/2019.

5. Önnur mál.

Framboð til formanns.

Gunnar Þór Bjarnason, sagnfræðingur  býður sig fram til formanns.

Framboð til stjórnar.

Ásdís L. Grétarsdóttir, framhaldsskólakennari, býður sig fram til endurkjörs.

Ásdís Thoroddsen, kvikmyndagerðarmaður, býður sig fram til endurkjörs.

Henry Alexander Henrysson, heimspekingur, býður sig fram til endurkjörs.

Snæbjörn Guðmundsson, jarðfræðingur, býður sig fram til endurkjörs.

Framboð til fulltrúaráðsins – formaður Hagþenkis er formaður fulltrúaráðsins.

Halldóra Jónsdóttir, orðabókahöfundur býður sig fram til endurkjörs.

Sólrún Harðardóttir, menntunarfræðingur býður sig fram til endurkjörs.

Unnur Dís Skaptadóttir, mannfræðingur býður sig fram til endurkjörs.

Þórunn Sigurðardóttur, bókmenntafræðingur býður sig fram til endurkjörs.

Önnur framboð skulu berast skrifstofu félagsins með 7 daga fyrirvara.

Nánari upplýsingar veitir Friðbjörg Ingimarsdóttir framkvæmdastýra,

Þórunnartún 2. 2 hæð. Skrifstofa nr. 7, 105 Reykjavík

Sími 5519599 / www. hagtenkir.is, / hagthenkir@hagthenkir.is