Aðalfundur Hagþenkis verður haldinn 23. mars og hefst kl. 17.

Aðalfundurinn verður haldinn í sal Bókasafns Dagsbrúnar, Þórunnartúni 2/ Skúlatúni 2. 4. hæð.  

Dagskrá verður sem hér segir:
 

  1. Skýrsla stjórnar og reikningar
  2. Skipting tekna
  3. Kjör stjórnar, formanns og fulltrúaráðs
  4. Ákvörðun félagsgjalds fyrir næsta reikningsár
  5. Úthlutunarreglur ferða- og menntunarstyrkja endurskoðaðar.
  6. Önnur mál 

 
Jón Yngi Jóhannsson formaður Hagþenkis gefur kost á sér til endurkjörs .
Halldóra Jónsdóttir, Steingrímur Þórðarson og Þorsteinn Helgason gefa áfram kost á sér í stjórn. Sigrún Helgadóttir hættir og Sigmundur Einarsson gefur kost á sér í hennar stað.
 
Tillaga stjórnar um endurskoðun úthlutunarreglna ferða- og menntastyrkja.
Um er að ræða viðbætur og eru þær skáletraðar.
 

 

Hagþenkir hefur veitt félagsmönnum ferða og menntastyrki síðan 1986 og er auglýst eftir umsóknum á vorin og haustin. Stjórn Hagþenkis úthlutar eftir samþykktum úthlutunarreglum. Sótt er um á þar til gerðu rafrænu eyðublaði á heimasíðu Hagþenkis. Rétt til að sækja um styrkina hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Við mat á umsóknum skal hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuði. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði. 
 
Úthlutunarreglur fyrir ferða- og menntunarstyrki
1. Rétt til að sækja um ferða- og menntunarstyrki hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í að minnsta kosti eitt ár enda hafi þeir gefið félaginu umboð til að annast sameiginlega samninga fyrir sína hönd og séu skuldlausir við það.

2. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Heimilt er að styrkja ferð sem þegar hefur verið farin, enda hafi umsækjandi verið félagsmaður á þeim tíma og uppfyllt skilyrði 1. greinar.

3.Umsækjandi skal greina frá eftirfarandi:
a. Fræðilegu gildi verkefnisins.
b. Hvert ferðinni er heitið og tilgangi farar.
c. Áætluðu fargjaldi og heildarkostnaði við ferðina.
d. Hvort umsækjandi njóti einhverrar fyrirgreiðslu eða annarra styrkja eða hafi sótt um þá.
e. Hvernig höfundur telur að ferðin, eða annað sem sótt er um styrk til, gagnist sér í starfi.

4. Við mat á umsóknum skal stjórn Hagþenkis hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuðina. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki semhafa ekki áður a. fengið ferða- eða menntunarstyrk frá Hagþenki,
b. hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði en sjóð Hagþenkis.

5. Þegar veittir eru styrkir til utanlandsferða eða annars skal styrkupphæð að jafnaði nema lægsta fargjaldi á staðinn og nema að hámarki 100 þúsund krónum. Þegar veittir eru styrkir til ferða innanlands skal taka mið af greinargerð umsækjanda um kostnað.

6. Að lokinni ferð skal umsækjandi senda inn rafræna  skilagrein um ráðstöfun ferða- og menntunarstyrksins með tilheyrandi fylgiskjölum.

7. Stjórn Hagþenkis auglýsir eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki tvisvar á ári, á vorin og á haustin og sótt skal um á þar til gerðum rafrænum eyðublöðum sem eru á heimasíðu félagsins.

8. Stjórnin metur umsóknir og ákvarðar úthlutun. Niðurstaða hennar er birt á heimasíðu Hagþenkis. 
 
 
 
 Dagskrá verður sem hér segir:
 
Skýrsla stjórnar og reikningar
Skipting tekna
Kjör stjórnar, formanns og fulltrúaráðs
Ákvörðun félagsgjalds fyrir næsta reikningsár
Úthlutunarreglur ferða- og menntunarstyrkja endurskoðaðar.
Önnur mál 
 
Jón Yngi Jóhannsson  gefur kost á sér til endurkjörs .
Halldóra Jónsdóttir, Steingrímur Þórðarson og Þorsteinn Helgason gefa áfram kost á sér í stjórn. Sigrún Helgadóttir hættir og Sigmundur Einarsson gefur kost á sér í hennar stað.
 
Tillaga stjórnar um endurskoðun úthlutunarreglna ferða- og menntastyrkja.
 
Um er að ræða viðbætur og eru þær undirstrikaðar.
 
Hagþenkir hefur veitt félagsmönnum ferða og menntastyrki síðan 1986 og er auglýst eftir umsóknum á vorin og haustin.  Stjórn Hagþenkis úthlutar eftir samþykktum úthlutunarreglum. Sótt er um á þar til gerðu rafrænu eyðublaði sem er efst á heimasíðu Hagþenkis.

Skilyrði:  Rétt til að sækja um styrkina hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Við mat á umsóknum skal hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuði. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði.Úthlutunarreglur eru á heimasíðunni.
 

Úthlutunarreglur fyrir ferða- og menntunarstyrki
Rétt til að sækja um ferða- og menntunarstyrki hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár enda hafi þeir gefið félaginu umboð til að annast sameiginlega samninga fyrir sína hönd og séu skuldlausir við það.
Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Heimilt er að styrkja ferð sem þegar hefur verið farin, enda hafi umsækjandi verið félagsmaður á þeim tíma og uppfyllt skilyrði 1. greinar.
Umsækjandi skal greina frá eftirfarandi:

Fræðilegu gildi verkefnisins.
Hvert ferðinni er heitið og tilgangi farar.
Áætluðu fargjaldi og heildarkostnaði við ferðina.
Hvort umsækjandi njóti einhverrar fyrirgreiðslu eða annarra styrkja eða hafi sótt um þá.
Hvernig höfundur telur að ferðin, eða annað sem sótt er um styrk til, gagnist sér í starfi.

Við mat á umsóknum skal stjórn Hagþenkis hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuðina. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem
hafa ekki áður fengið ferða- eða menntunarstyrk frá Hagþenki,
hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði en sjóð Hagþenkis.
Þegar veittir eru styrkir til utanlandsferða eða annars skal styrkupphæð að jafnaði nema lægsta fargjaldi á staðinn og nema að hámarki 100 þúsund krónum. Þegar veittir eru styrkir til ferða innanlands skal taka mið af greinargerð umsækjanda um kostnað.
Að lokinni ferð skal umsækjandi senda inn skilagrein um ráðstöfun ferða- og menntunarstyrksins með tilheyrandi fylgiskjölum.
Stjórn Hagþenkis auglýsir eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki tvisvar á ári, á vorin og á haustin og sótt skal um á þar til gerðum rafrænum eyðublöðum sem eru á heimasíðu félagsins.
Stjórnin metur umsóknir og ákvarðar úthlutun. Niðurstaða hennar er birt á heimasíðu Hagþenkis. 
 
 
 
 
 
 Dagskrá verður sem hér segir:
 
Skýrsla stjórnar og reikningar
Skipting tekna
Kjör stjórnar, formanns og fulltrúaráðs
Ákvörðun félagsgjalds fyrir næsta reikningsár
Úthlutunarreglur ferða- og menntunarstyrkja endurskoðaðar.
Önnur mál 
 
Jón Yngi Jóhannsson  gefur kost á sér til endurkjörs .
Halldóra Jónsdóttir, Steingrímur Þórðarson og Þorsteinn Helgason gefa áfram kost á sér í stjórn. Sigrún Helgadóttir hættir og Sigmundur Einarsson gefur kost á sér í hennar stað.
 
Tillaga stjórnar um endurskoðun úthlutunarreglna ferða- og menntastyrkja.
 
Um er að ræða viðbætur og eru þær undirstrikaðar.
 
Hagþenkir hefur veitt félagsmönnum ferða og menntastyrki síðan 1986 og er auglýst eftir umsóknum á vorin og haustin.  Stjórn Hagþenkis úthlutar eftir samþykktum úthlutunarreglum. Sótt er um á þar til gerðu rafrænu eyðublaði sem er efst á heimasíðu Hagþenkis.

Skilyrði:  Rétt til að sækja um styrkina hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Við mat á umsóknum skal hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuði. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði.Úthlutunarreglur eru á heimasíðunni.
 

Úthlutunarreglur fyrir ferða- og menntunarstyrki
Rétt til að sækja um ferða- og menntunarstyrki hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár enda hafi þeir gefið félaginu umboð til að annast sameiginlega samninga fyrir sína hönd og séu skuldlausir við það.
Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Heimilt er að styrkja ferð sem þegar hefur verið farin, enda hafi umsækjandi verið félagsmaður á þeim tíma og uppfyllt skilyrði 1. greinar.
Umsækjandi skal greina frá eftirfarandi:

Fræðilegu gildi verkefnisins.
Hvert ferðinni er heitið og tilgangi farar.
Áætluðu fargjaldi og heildarkostnaði við ferðina.
Hvort umsækjandi njóti einhverrar fyrirgreiðslu eða annarra styrkja eða hafi sótt um þá.
Hvernig höfundur telur að ferðin, eða annað sem sótt er um styrk til, gagnist sér í starfi.

Við mat á umsóknum skal stjórn Hagþenkis hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuðina. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem
hafa ekki áður fengið ferða- eða menntunarstyrk frá Hagþenki,
hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði en sjóð Hagþenkis.
Þegar veittir eru styrkir til utanlandsferða eða annars skal styrkupphæð að jafnaði nema lægsta fargjaldi á staðinn og nema að hámarki 100 þúsund krónum. Þegar veittir eru styrkir til ferða innanlands skal taka mið af greinargerð umsækjanda um kostnað.
Að lokinni ferð skal umsækjandi senda inn skilagrein um ráðstöfun ferða- og menntunarstyrksins með tilheyrandi fylgiskjölum.
Stjórn Hagþenkis auglýsir eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki tvisvar á ári, á vorin og á haustin og sótt skal um á þar til gerðum rafrænum eyðublöðum sem eru á heimasíðu félagsins.
Stjórnin metur umsóknir og ákvarðar úthlutun. Niðurstaða hennar er birt á heimasíðu Hagþenkis. 
 
 
 
 
 
 Dagskrá verður sem hér segir:
 
Skýrsla stjórnar og reikningar
Skipting tekna
Kjör stjórnar, formanns og fulltrúaráðs
Ákvörðun félagsgjalds fyrir næsta reikningsár
Úthlutunarreglur ferða- og menntunarstyrkja endurskoðaðar.
Önnur mál 
 
Jón Yngi Jóhannsson  gefur kost á sér til endurkjörs .
Halldóra Jónsdóttir, Steingrímur Þórðarson og Þorsteinn Helgason gefa áfram kost á sér í stjórn. Sigrún Helgadóttir hættir og Sigmundur Einarsson gefur kost á sér í hennar stað.
 
Tillaga stjórnar um endurskoðun úthlutunarreglna ferða- og menntastyrkja.
 
Um er að ræða viðbætur og eru þær undirstrikaðar.
 
Hagþenkir hefur veitt félagsmönnum ferða og menntastyrki síðan 1986 og er auglýst eftir umsóknum á vorin og haustin.  Stjórn Hagþenkis úthlutar eftir samþykktum úthlutunarreglum. Sótt er um á þar til gerðu rafrænu eyðublaði sem er efst á heimasíðu Hagþenkis.

Skilyrði:  Rétt til að sækja um styrkina hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Við mat á umsóknum skal hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuði. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði.Úthlutunarreglur eru á heimasíðunni.
 

Úthlutunarreglur fyrir ferða- og menntunarstyrki
Rétt til að sækja um ferða- og menntunarstyrki hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár enda hafi þeir gefið félaginu umboð til að annast sameiginlega samninga fyrir sína hönd og séu skuldlausir við það.
Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Heimilt er að styrkja ferð sem þegar hefur verið farin, enda hafi umsækjandi verið félagsmaður á þeim tíma og uppfyllt skilyrði 1. greinar.
Umsækjandi skal greina frá eftirfarandi:

Fræðilegu gildi verkefnisins.
Hvert ferðinni er heitið og tilgangi farar.
Áætluðu fargjaldi og heildarkostnaði við ferðina.
Hvort umsækjandi njóti einhverrar fyrirgreiðslu eða annarra styrkja eða hafi sótt um þá.
Hvernig höfundur telur að ferðin, eða annað sem sótt er um styrk til, gagnist sér í starfi.

Við mat á umsóknum skal stjórn Hagþenkis hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuðina. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem
hafa ekki áður fengið ferða- eða menntunarstyrk frá Hagþenki,
hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði en sjóð Hagþenkis.
Þegar veittir eru styrkir til utanlandsferða eða annars skal styrkupphæð að jafnaði nema lægsta fargjaldi á staðinn og nema að hámarki 100 þúsund krónum. Þegar veittir eru styrkir til ferða innanlands skal taka mið af greinargerð umsækjanda um kostnað.
Að lokinni ferð skal umsækjandi senda inn skilagrein um ráðstöfun ferða- og menntunarstyrksins með tilheyrandi fylgiskjölum.
Stjórn Hagþenkis auglýsir eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki tvisvar á ári, á vorin og á haustin og sótt skal um á þar til gerðum rafrænum eyðublöðum sem eru á heimasíðu félagsins.
Stjórnin metur umsóknir og ákvarðar úthlutun. Niðurstaða hennar er birt á heimasíðu Hagþenkis.