ENGLISH

DEUTSCH


Markmið Hagþenkis er að gæta hagsmuna og réttar
félagsmanna og bæta skilyrði til samningar og útgáfu fræðirita
og kennslugagna og annars sem félagsmenn vinna að.

 

FÉLAGSAÐILD
» Styrkir og þóknanir  » Ferða- og menntunarstyrkir

Ferða- og menntunarstyrkir Hagþenkis


Hagþenkir hefur veitt félagsmönnum ferða og menntastyrki síðan 1986 og er auglýst eftir umsóknum á vorin og haustin. Stjórn Hagþenkis úthlutar efir samþykktum úthlutunarreglum. Sótt er um á þar til gerðu rafrænu eyðublaði og semda skilagrein með tilheyrarndi fylgiskjölum.  Rétt til að sækja um styrkina hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár og eru skuldlausir við félagið. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Við mat á umsóknum skal hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuði. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði. 
 

Úthlutunarreglur fyrir ferða- og menntunarstyrki

 
 1. Rétt til að sækja um ferða- og menntunarstyrki hafa þeir sem hafa verið félagsmenn í Hagþenki í a.m.k. eitt ár enda hafi þeir gefið félaginu umboð til að annast sameiginlega samninga fyrir sína hönd og séu skuldlausir við það.
 2. Leitast skal við að styrkja verkefni sem hafa ótvírætt fræðilegt gildi eða fræðslugildi. Styrki skal veita til ferða sem umsækjandi fer vegna starfa sinna sem höfundur eða til að leita sér menntunar sem slíkur. Einnig má styrkja umsækjanda til þátttöku í námskeiðum og ráðstefnum, eða til annars konar fræðslu- og menntunarleitar sem höfundur. Heimilt er að styrkja ferð sem þegar hefur verið farin, enda hafi umsækjandi verið félagsmaður á þeim tíma og uppfyllt skilyrði 1. greinar. 
 3. Umsækjandi skal greina frá eftirfarandi:
  1. Fræðilegu gildi verkefnisins.
  2. Hvert ferðinni er heitið og tilgangi farar.
  3. Áætluðu fargjaldi og heildarkostnaði við ferðina.
  4. Hvort umsækjandi njóti einhverrar fyrirgreiðslu eða annarra styrkja eða hafi sótt um þá.
  5. Hvernig höfundur telur að ferðin, eða annað sem sótt er um styrk til, gagnist sér í starfi.
 4. Við mat á umsóknum skal stjórn Hagþenkis hafa til viðmiðunar að umsækjandi hafi ekki fengið ferða- eða menntunarstyrki til utanlandsferða síðustu 24 mánuðina. Að öðru jöfnu skulu þeir sitja fyrir um styrki sem
  1. hafa ekki áður fengið ferða- eða menntunarstyrk frá Hagþenki,
  2. hafa lítil eða engin tök á að sækja í aðra sjóði en sjóð Hagþenkis.
 5. Þegar veittir eru styrkir til utanlandsferða eða annars skal styrkupphæð að jafnaði nema lægsta fargjaldi á staðinn og nema að hámarki 100 þúsund krónum. Þegar veittir eru styrkir til ferða innanlands skal taka mið af greinargerð umsækjanda um kostnað.
 6. Að lokinni ferð skal umsækjandi senda inn rafræna skilagrein um ráðstöfun ferða- og menntunarstyrksins með tilheyrandi fylgiskjölum
 7. Stjórn Hagþenkis auglýsir eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki tvisvar á ári, á vorin og á haustin og sótt skal um a þar til gerðum rafrænum eyðublöðum.
 8. Stjórnin metur umsóknir og ákvarðar úthlutun. Niðurstaða hennar er birt á heimasíðu Hagþenkis.Þórunnartúni 2, annarri hæð.  —  Skrifstofa nr. 7  —  105 Reykjavík  —  Sími: 551 95 99  —  hagthenkir[hja]hagthenkir.is
1533
Umsjón